Polityka prywatności

Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Użytkowników sklepu internetowego https://olajgarden.pl o związku z przetwarzaniem ich danych.

Administratorem danych osobowych udostępnianych Użytkowników sklepu internetowego jest firma

Garden Mieczysława Gajda 05-870 Błonie ul. Stare Faszczyce 50 pod nazwą olajgarden.pl

Korzystając z usług Serwisu wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Jeżeli nie akceptujesz postanowień naszej Polityki Prywatności prosimy o nie korzystanie z naszych Serwisów, platform sprzedażowych i usług w jakiejkolwiek formie.

W związku z czym, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Podstawowe pojęcia używane w Polityce Prywatności:

Administrator: Administratorem danych osobowych jest: Garden Mieczysława Gajda 05-870 Błonie ul. Stare faszczyce 50. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ”RODO”), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
Dane osobowe: Dane Użytkowników sklepu https://olajgarden.pl obejmujące adres email. Żadne inne dane użytkowników nie są udostępniane.
Profilowanie – Administrator używa zautomatyzowanych systemów, które pozwalają na monitorowanie zachowań oraz dopasowanie komunikatów do zachowań użytkowników sklepu.
Przetwarzanie – Operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do realizacji usług lub korzystania ze sklepu .
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Usługi – Wszelkie Usługi świadczone przez Administratora.
Użytkownik – Osoba odwiedzająca serwis, sklep, bloga i inne strony zarządzane przez Administratora.
Kategorie przetwarzanych danych

Firma Garden do celów marketingowych zbiera i przetwarza następujące dane:

Dane osobowe Użytkowników: adres e-mail,
Dane takie jak: pliki cookies, są zbierane w celach statystycznych i w celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego .

Pozyskiwanie danych

Pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Państwa, za pośrednictwem tylko i wyłącznie z naszych strony internetowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Firma Garden zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie następujących podstaw prawnych:

wyrażona zgoda – dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego w tym przesłania drogą elektroniczną informacji handlowych o nowych produktach, usługach oraz promocjach, oferowanych przez Administratora. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzania danych, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć ją ze skutkiem w przyszłości. Takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.
wymogi kontraktowe – tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), np. przechowywanie Państwa danych przez czas wymagany z przepisami prawa.
uzasadnione interesy Administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności może to być marketing bezpośredni produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu cofnięcia zgody.

Cel przetwarzania

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu uzasadnionych interesów Administratora w tym przede wszystkim do realizacji kampanii marketingowych, zawierających korzystne dla nich oferty, rabaty czy informacje; do nawiązania współpracy, umożliwienia rejestracji w sklepie a także w celu prawidłowej obsługi zapytań i prowadzenia komunikacji z Użytkownikami i Klientami. Państwa dane mogą być przetwarzane za dodatkową zgodą celach marketingu bezpośredniego, w tym wysyłania informacji handlowych.

Przysługujące Prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

prawo dostępu do danych,
prawo poprawiania danych,
prawo żądania usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych– na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
prawo do sprzeciwu,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych dane kontaktowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa kancelaria@uodo.gov.pl
Przekazywanie danych


Państwa dane bez odrębnej zgody nie będą przekazywane do państw trzecich, do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Środki bezpieczeństwa

Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Administrator podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych w tym: przed utratą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zniszczeniem, modyfikacją lub ich ujawnieniem.

Postanowienia końcowe

Polityka Prywatności może być zmieniona w dowolnej chwili. Administrator może dowolnie, bez uprzedniego informowania, zmieniać, modyfikować lub wycofywać zawartość stron oraz dostęp do sklepu i innych platform sprzedażowych olajgarden.pl

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, czekają na Ciebie setki promocji, darmowa dostawa, rabaty do -70%. Zrób to teraz!!!
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl